gedragstrainingen van phlinq

VERWARD GEDRAG

Herken de verschillende oorzaken van verward gedrag

AGRESSIE

Leer de-escalerend communiceren en conflicten te hanteren

VERSLAVINGSGEDRAG

Geheimzinnigheid, schaamte en andere symptomen herkennen

PUBERBREIN

Hoe werkt het puberbrein, ontvankelijkheid en gedragsbeïnvloeding

"Zeer leerzame training, fijn dat ik nu herkenningspunten heb."

Erika Schuring – BOA Eindhoven

"Ik vond het een zeer afwisselende en soms confronterende dag."

Stefan Pellekooren – UMC Utrecht

"Deze training is zó positief ontvangen, dat we hier zeker nog een keer gebruik van gaan maken."

Daan Meeuwissen – Teamleider Handhaving

"Dit snijdt hout en sluit naadloos aan op de praktijk."

BOA Eindhoven

Waarom doet hij zo?!

Het is dé vraag die centraal staat in al onze trainingen rondom gedrag en gedragsbeïnvloeding.

In onze trainingen gaan we in op de mechanismen die leiden tot bepaald gedrag , verschillende uitingen hiervan en hoe je gedrag kunt beïnvloeden. Dit stelt jou als professional in staat om risico’s in een vroeg stadium te herkennen, gedrag op een positieve manier te beïnvloeden en tijdig in te grijpen bij situaties die dreigen te escaleren.

Training Omgaan met verwarde personen

Er zijn uiteenlopende definities voor personen met verward gedrag. Vaak gaat het om afwijkend gedrag dat we niet goed begrijpen, wat soms gepaard gaat met agressie en zelfs kan leiden tot gevaarlijke situaties.In de training “ Omgaan met verwarde personen” nemen we je mee in verschillende belangrijke leerprocessen en hoe je gedrag kunt herkennen en beïnvloeden. We leren je de signalen te herkennen van verward gedrag en hierin onderscheid te maken tussen mensen verward gedrag en mensen die onder invloed zijn van middelen.

LEES MEER…

Training De-escalerend communiceren en handelen

Deze training is dé kans om nog beter voor eigen veiligheid en voor die van anderen te zorgen. We bieden je de mogelijkheid om escalatie te voorkomen en in geval van escalatie te de-escaleren. Na de training heb je een “pakket veiligheid” op zak bestaande uit: praktische handvatten voor omgang met verwarde personen, kennis van leerprocessen en beheers je communicatie- en benaderingstechnieken.

LEES MEER…

Training Verslaving en verslavingsgedrag

We kijken naar functioneren van personen in combinatie met eventuele belemmeringen, bekijken essentiële gedragsveranderingen en bijbehorende rode vlaggen. Theorie meteen kwalitatief inzetten in de praktijk? Phlinq is hier de leider en neemt je mee zodat we samen kunnen winnen.

LEES MEER…

Training Effectief communiceren met jongvolwassenen en pubers

Waar komt het risicogedrag van een puber vandaan en hoe kan ik dit constructief begeleiden?

In onze trainingen richten we ons op mensen die werkzaam zijn in het publieke domein en hierdoor een  hoge kans hebben om met afwijkend, risicovol, verward en/of agressief gedrag geconfronteerd te worden.

De trainingen sluiten aan bij jouw beroepspraktijk en zijn onderbouwd vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten.